Wanneer u slachtoffer wordt van een misdrijf, zal het in vele gevallen mogelijk zijn om uw gerechtskosten te laten dekken door uw verzekeraar.

Verzekering rechtsbijstand als slachtoffer


Algemeen

Wanneer u slachtoffer wordt van een misdrijf, zal het in vele gevallen mogelijk zijn om uw gerechtskosten te laten dekken door uw verzekeraar. Ook de erelonen van uw advocaat kunnen rechtstreeks verhaald worden op de verzekeraar, zonder dat u hierin hoeft tussen te komen.

Eén en ander is steeds afhankelijk van de polisvoorwaarden. Toch zal u met een familiale verzekering of een algemene rechtsbijstandsverzekering vaak gedekt zijn wanneer u slachtoffer bent van een misdrijf. Er bestaan ook specifieke verzekeringen zoals een diefstalverzekering.

U uw of advocaat kan hiervoor best contact opnemen met de verzekeringsmakelaar, die op zijn beurt bij de verzekeraar kan nagaan of de rechtsbijstand voor de te voeren procedure verworven werd.