Blog


19/4/2019

De huiszoeking. Steeds toegestaan?

Gelet op de universele mensenrechten, mag men niet zomaar iemands woning binnenvallen. Dit zal slechts in bepaalde zeer restrictieve gevallen mogelijk zijn op basis van de strafwet. Meer bepaald kunnen we drie soorten huiszoekingen onderscheiden.

Start met Lezen
30/12/2018

Over wettige zelfverdediging, uitlokking en onweerstaanbare dwang.

De wettige zelfverdediging kan slechts in bepaalde gevallen van toepassing zijn, wanneer aan verschillende voorwaarden is voldaan. De interpretatie van de voorwaarden is zeer restrictief, om misbruik van de wettige zelfverdediging tegen te gaan.

Start met Lezen
30/10/2018

U bent slachtoffer van een misdrijf? Welk stappenplan moet u doorlopen?

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dient u steeds eerst de hulpdiensten te verwittigen. Wanneer er sprake is van ernstige lichamelijke schade, dient uiteraard een ziekenwagen ter plaatse te komen.

Start met Lezen