Blog


24/7/2019

Druggebruik en -verkoop op festivals: wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor deze druggebruikers en drugsdealers? In deze blogpost vind je een kort overzicht van de potentiële gevolgen. Belangrijk om weten is echter dat elk geval specifiek is, en de veiligheids-, politie- en parketdiensten steeds een individuele beslissing moeten nemen geval per geval.

Start met Lezen
19/4/2019

De huiszoeking. Steeds toegestaan?

Gelet op de universele mensenrechten, mag men niet zomaar iemands woning binnenvallen. Dit zal slechts in bepaalde zeer restrictieve gevallen mogelijk zijn op basis van de strafwet. Meer bepaald kunnen we drie soorten huiszoekingen onderscheiden.

Start met Lezen
30/12/2018

Over wettige zelfverdediging, uitlokking en onweerstaanbare dwang.

De wettige zelfverdediging kan slechts in bepaalde gevallen van toepassing zijn, wanneer aan verschillende voorwaarden is voldaan. De interpretatie van de voorwaarden is zeer restrictief, om misbruik van de wettige zelfverdediging tegen te gaan.

Start met Lezen
30/10/2018

U bent slachtoffer van een misdrijf? Welk stappenplan moet u doorlopen?

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dient u steeds eerst de hulpdiensten te verwittigen. Wanneer er sprake is van ernstige lichamelijke schade, dient uiteraard een ziekenwagen ter plaatse te komen.

Start met Lezen